ថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ Logo និង ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបន្លំ និងបោកប្រាស់ដល់អ្នកដទៃ។ ដូច្នេះសូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់បំផុត ដើម្បើជៀសវាងចាញ់បោកជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះ (ពួកឈ្លើងសង្គម)។ coinkh សូមបញ្ជាក់ថា ពួកយើងមិនមានវេបសាយណាមួយដែលជាដៃគូរសហការក្នុងការដាក់ប្រាក់វិនិយោគ ដើម្បីទទួលបានផលលាភ ឬ ការប្រាក់នោះឡើយ។ coinkh.com គឺជាវេបសាយដែលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ការដូរលុយនៅលើអនឡាញ តែមួយមុខគត់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងន័យនេះរាល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានប្តូរលុយជាមួយ coinkh ហើយបានយកទៅដាក់វិនិយោគនៅលើអនឡាញ និងបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយ នោះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើអតិថិជនបានឃើញ Logo ឬ ព័ត៌មានរបស់ coinkh នៅកន្លែងណាមួយសូមជួយទំនាក់ទំនង មកកាន់ Telegram របស់យើងខ្ញុំផង។ សូមអរគុណ!!

Contact Info:
Name: NY SOPHEAP
Tell: 012 317 343
Email: [email protected]

Awesome Testimonials

Thanks. I like your service.
from theary
Easy to BTC, Thanks
from Sopheap
Good. I like your service
from khutchanty

Our Reserve

ABA Bank USD
3928.6 USD
ACLEDA Bank USD
4848.95 USD
Wing Money USD
5000.00 USD
TrueMoney USD
5000.00 USD
Ly Hour USD
5000.00 USD
FTB Bank USD
5000.00 USD
Asia Weiluy USD
5000.00 USD
Perfect Money USD
5000.00 USD
Payeer USD
5000.00 USD
Tether ERC20 USDT
5000.00 USDT
Tether TRC20 USDT
5000.00 USDT
Binance Coin BNB
10.01132203 BNB
Litecoin LTC
0.00 LTC
Ethereum ETH
0.00 ETH
Bitcoin BTC
0.00031101 BTC
Ripple XRP
0.00 XRP
Binance USD BUSD
5000.00 BUSD
Dogecoin DOGE
21522.1025366 DOGE
TRON TRX
0.00 TRX
BAKONG USD
5000.00 USD
AdvCash. USD
4857.5 USD
Stellar Lumens XLM
5000.00000000 XLM