ថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ Logo និង ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបន្លំ និងបោកប្រាស់ដល់អ្នកដទៃ។ ដូច្នេះសូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់បំផុត ដើម្បើជៀសវាងចាញ់បោកជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះ (ពួកឈ្លើងសង្គម)។ coinkh សូមបញ្ជាក់ថា ពួកយើងមិនមានវេបសាយណាមួយដែលជាដៃគូរសហការក្នុងការដាក់ប្រាក់វិនិយោគ ដើម្បីទទួលបានផលលាភ ឬ ការប្រាក់នោះឡើយ។ coinkh.com គឺជាវេបសាយដែលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ការដូរលុយនៅលើអនឡាញ តែមួយមុខគត់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងន័យនេះរាល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានប្តូរលុយជាមួយ coinkh ហើយបានយកទៅដាក់វិនិយោគនៅលើអនឡាញ និងបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយ នោះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើអតិថិជនបានឃើញ Logo ឬ ព័ត៌មានរបស់ coinkh នៅកន្លែងណាមួយសូមជួយទំនាក់ទំនង មកកាន់ Telegram របស់យើងខ្ញុំផង។ សូមអរគុណ!!

Contact Info:
Name: NY SOPHEAP
Tell: 012 317 343
Email: [email protected]

Awesome Testimonials

Good. I like your service
from khutchanty
Easy to BTC, Thanks
from Sopheap
Thanks. I like your service.
from theary

Our Reserve

ABA Bank USD
1975.83 USD
ACLEDA Bank USD
5000.00 USD
Wing Money USD
5000.00 USD
TrueMoney USD
1500.00 USD
Ly Hour USD
5000.00 USD
FTB Bank USD
277.28 USD
Asia Weiluy USD
2500.00 USD
Perfect Money USD
492.25 USD
Payeer USD
4758.7 USD
Tether ERC20 USDT
5000.00 USDT
Tether TRC20 USDT
4419.04761905 USDT
Paxos PAX
25000.00 PAX
Binance Coin BNB
10.94696749 BNB
Litecoin LTC
0.279487 LTC
Ethereum ETH
0.54836041 ETH
Bitcoin BTC
0.00031101 BTC
Ripple XRP
41267.69083538 XRP
Stellar Lumens XLM
0.00 XLM
Airtm USD
104.27 USD
Binance USD BUSD
3656.88702609 BUSD
Dogecoin DOGE
13296.2933125 DOGE
TRON TRX
11226.96879773 TRX
BAKONG USD
250 USD
AdvCash. USD
5000.00 USD