ថ្មីៗនេះមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ Logo និង ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបន្លំ និងបោកប្រាស់ដល់អ្នកដទៃ។ ដូច្នេះសូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់បំផុត ដើម្បើជៀសវាងចាញ់បោកជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះ (ពួកឈ្លើងសង្គម)។ coinkh សូមបញ្ជាក់ថា ពួកយើងមិនមានវេបសាយណាមួយដែលជាដៃគូរសហការក្នុងការដាក់ប្រាក់វិនិយោគ ដើម្បីទទួលបានផលលាភ ឬ ការប្រាក់នោះឡើយ។ coinkh.com គឺជាវេបសាយដែលផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ការដូរលុយនៅលើអនឡាញ តែមួយមុខគត់ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងន័យនេះរាល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានប្តូរលុយជាមួយ coinkh ហើយបានយកទៅដាក់វិនិយោគនៅលើអនឡាញ និងបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយ នោះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើអតិថិជនបានឃើញ Logo ឬ ព័ត៌មានរបស់ coinkh នៅកន្លែងណាមួយសូមជួយទំនាក់ទំនង មកកាន់ Telegram របស់យើងខ្ញុំផង។ សូមអរគុណ!!

Contact Info:
Name: NY SOPHEAP
Tell: 012 317 343
Email: [email protected]

Awesome Testimonials

Fast, reliable and good rates. The best Exchange in town.
from Hatious
Thanks. I like your service.
from theary
Good. I like your service
from khutchanty

Our Reserve

ABA Bank USD
40262.84 USD
ACLEDA Bank USD
8713.04 USD
Wing Money USD
9640.9 USD
TrueMoney USD
5000.00 USD
Ly Hour USD
5000.00 USD
FTB Bank USD
5000.00 USD
Asia Weiluy USD
4706 USD
Perfect Money USD
48993 USD
Payeer USD
49924 USD
Tether ERC20 USDT
5000.00 USDT
Tether TRC20 USDT
42850.29964946 USDT
Binance Coin BNB
9.5588691 BNB
Litecoin LTC
0.00 LTC
Ethereum ETH
4.89290763 ETH
Bitcoin BTC
2.00648249 BTC
Ripple XRP
0.00 XRP
Binance USD BUSD
49228.50793047 BUSD
Dogecoin DOGE
615269.67234923 DOGE
TRON TRX
0.00 TRX
BAKONG USD
5000.00 USD
AdvCash. USD
50000.00 USD
Stellar Lumens XLM
5000.00000000 XLM
PiPay USD
5000.00 USD